Наказ № 163с від 06 березня 2023 р., про видачу диплому доктора філософії на підставі рішення разової спеціалізованої ради ДФ 64.108.003

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12 січня 2022 р. №44

  1. Визнати чинним рішення разової спеціалізованої ради ДФ 64.108.003 Української інженерно-педагогічної академії від 14 лютого 2023 року (далі – Рішення) з дати набрання чинності цього наказу.
  2. На підставі Рішення видати диплом доктора філософії та додаток до нього з галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Кьоберлайн-Керлер Ріхарду Юргену.

Завантажити Наказ № 163с

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *