Наукова школа «Кваліметричні методи оцінювання якості об’єктів різної природи»

Наукова школа сформована на базі наукових досліджень докт. техн. наук, проф. Тріща Р.М. у 2007 році.

На початок державної атестації наукову школу очолює доктор технічних наук, професор Тріщ Р.М. За напрямком наукової школи проводять дослідження канд. техн. наук, доц. малецька О.Є., канд. техн. наук, доц. Грінченко Г.С., канд. техн. наук, доц. Черкашина О.С., канд. техн. наук, доц. Заморська В.М. За напрямком наукової школи та під керівництвом Романа Михайловича було захищено 17 дисертацій канд. техн. наук.

На п’ятирічний термін планується захист докторської дисертації канд. техн. наук Грінченко Г.С., а також п’ять кандидатських дисертацій.

Пріоритетні тематичні напрями на п’ятирічний період.

  • Удосконалення кваліметричних методів оцінювання якості продукції;
  • Удосконалення кваліметричних методів оцінювання якості процесів;
  • Удосконалення кваліметричних методів оцінювання якості виробів медичного призначення;
  • Удосконалення кваліметричних методів оцінювання якості систем.

Підготовка наукових кадрів.

За науковим напрямком проходять навчання в аспірантурі УІПА Сігал Л.Л. Планується захист 5 кандидатських дисертацій.

Дослідницька, інноваційна та виробнича інфраструктури.

Для наукової школи базовою є кафедра охорони праці, стандартизації та сертифікації, на базі якої працює науково-дослідна лабораторія «Термоскладання». Лабораторія обладнана метрологічним обладнанням (прилади для контрою якості у галузях безпеки праці, екології, вимірювання геометричних, механічних, електричних величин).

Популяризація наукового напряму та науково-технічні заходи.

Проводиться популяризація наукового напрямку як серед випускників шкіл в рамках профорієнтаційних заходів, щорічних заходів «Ніч науки», що проводяться міською радою Харкова, так і серед підприємств за допомогою сайту кафедри і участі у виставках науково технічної продукції.

Публікаційна активність.

На наступні п’ять років фахівцями наукової школи планується видання не менше чотирьох статей кожного року в виданнях, що індексуються в Scopus та Web of  Science, а також не менше чотирьох у фахових виданнях категорії «Б».

Наукові видання.

На базі Української інженерно-педагогічної академії видається збірник наукових праць «Машинобудування», що входить до переліку ВАК, і в якому публікуються статті наукової школи. У 2019 році планується подати збірник до затвердження у фахових виданнях категорії «Б». Підвищення якості публікацій, що повинні передувати затвердженню, так і бути наслідками, сприяє покращенню досліджень наукової школи. Надалі планується підвищення якості рецензування і публікацій, просування збірника наукових праць «Машинобудування» до науковометричної бази Scopus.

Співпраця з бізнесом та промисловістю.

Представники наукової школи продовжать співробітництво з Органом з сертифікації персоналу ТОВ «ПЕРСОНАЛЕКСПЕРТ; Органом з сертифікації продукції та систем управління якістю ТОВ «ПРОМСТАНДАРТ» ТОВ «ПЕРСОНАЛЕКСПЕРТ»; випробувальною лабораторією «ЄВРОЛАБ». Будуть розроблятися та передаватися методики оцінювання та управління якістю продукції та процесів.

Співпраця з міжнародними закладами та організаціями, іноземними фірмами та виробниками.

Продовжуються контакти представників наукової школи з вченими з Вільнюса та Болгарії як в рамках наукових конференцій, так і в напрямку пошуку спільних грантів.