Захист дисертацій

Прийнято до захисту докторську дисертацію Зеленіна Геннадія Івановича
2021-03-20

Прийнято до захисту дисертацію Зеленіна Геннадія Івановича за темою «Теоретичні та методичні засади іншомовної професійної підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Горбатюка Р.М.
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Морської Л.І.
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Хоменка В.Г.

Прийнято до захисту докторську дисертацію Бондаренко Тетяни Сергіївни

Прийнято до захисту дисертацію Бондаренко Тетяни Сергіївни за темою «Теоретичні і методичні засади моніторингу професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – Ягупов Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф., дійсного члена (академіка) НАПН Радкевич В.О.
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Рябової З.В.
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Горбатюка Р.М.

Прийнято до захисту кандидатську дисертацію Савєльєвої Тетяни Анатоліївни

Прийнято до захисту дисертацію Савєльєвої Тетяни Анатоліївни за темою «Педагогічні умови підготовки молодших спеціалістів сфери обслуговування на адаптивних засадах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії.

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лузана П.Г.
Відгук офіційного опонента к.пед.н. Загіки О.О.

Прийнято до захисту докторську дисертацію Немченка Сергія Геннадійовича

Прийнято до захисту дисертацію Немченка Сергія Геннадійовича за темою «Теоретичні і методичні засади підготовки менеджерів освіти до рефлексивного управління» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії.

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Луценка Г.В.
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Борової Т.А.
Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Боднар О.С.

Прийнято до захисту кандидатську дисертацію Остапенко Алли Сергіївни

Прийнято до захисту дисертацію Остапенко Алли Сергіївни за темою «Розвиток методичної компетентності вчителів технологій в системі післядипломної освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Покроєва Любов Денисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти».

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Цини А.Ю.
Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Гречаник О.Є.

Прийнято до захисту кандидатську дисертацію Ільїної Олени Олексіївни

Прийнято до захисту дисертацію Ільїної Олени Олексіївни за темою «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до виховання культури гендерних відносин у молодших школярів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Бєляєв Сергій Борисович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Автореферат дисертації
Дисертація
Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Воровки М.І.
Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Гончаренко О.В.

Прийнято до захисту кандидатську дисертацію Мосієнко Ганни Миколаївни

Прийнято до захисту дисертацію Мосієнко Ганни Миколаївни за темою «Проєктування професійно орієнтованого змісту навчання електротехніки майбутніх інженерів машинобудівних спеціальностей на основі комплексних моделей» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Науковий керівник – Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії.

Автореферат дисертації 
Дисертація
Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф., член-кор. НАПН України Богданова І.Т.
Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Рудевіч Н.В.

Прийнято до захисту кандидатську дисертацію Альсадуна Мунтасіра Асаада Джассіма

Прийнято до захисту дисертацію Альсадуна Мунтасіра Асаада Джассіма за темою «Формування соціально-інформаційної компетентності майбутніх журналістів у закладах вищої освіти Іраку» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Штефан Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Васильєвої М.П.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Наливайка О.О.

 Прийнято до захисту кандидатську дисертацію Дрокіної Аліни Сергіївни

Прийнято до захисту дисертацію Дрокіної Аліни Сергіївни за темою «Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Упатова Ірина Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри природничих дисциплін Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Автореферат дисертації

Дисертація  

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Іонової О.М.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Степанюк К.І.

Прийнято до захисту кандидатську дисертацію Стрюка Костянтина Миколайовича

Прийнято до захисту дисертацію Стрюка Костянтина Миколайовича за темою «Формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з комп’ютерної інженерії у радіотехнічних коледжах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Федоренко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Харківського національного університету внутрішніх справ.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Бардус І.О.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Олійник Н.Ю.

Прийнято до захисту докторську дисертацію Бєляєва Сергія Борисовича

Прийнято до захисту дисертацію Бєляєва Сергія Борисовича за темою «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів до розроблення та використання педагогічних технологій» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Пєхоти О.М.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф., чл.-кор. НАПН України Гриньової М.В.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лісіної Л.О.

Прийнято до захисту дисертацію Шапошник Ангеліни Миколаївни за темою «Методика навчання основ хімічної технології студентів підготовчих відділень закладів вищої освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Науковий керівник – Лазарєва Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри харчових та хімічних технологій Української інженерно-педагогічної академії

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Шиян Н.І.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Шевчук Т.О.

Прийнято до захисту дисертацію Гоголь Ірини Олександрівни за темою «Формування культури професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Федоренко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (Харківський національний університет внутрішніх справ)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Волкової Н.П.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Ситникової Ю.В.

Прийнято до захисту дисертацію Борисенко Катерини Борисівни за темою «Формування фахових компетентностей майбутніх учителів географії в процесі навчальних практик» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф., член-кореспондента НАПН України Топузова О.М.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Япринець Т.С.

Прийнято до захисту дисертацію Харківського Валерія Сергійовича за темою «Розвиток правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Касьянової О.М.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Іваній О.М.

Прийнято до захисту дисертацію Куруч Анни Володимирівни за темою «Формування політичної компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Федоренко О.І.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Демента М.О.

Прийнято до захисту дисертацію Бардус Ірини Олександрівни за темою «Теоретичні та методичні засади контекстної фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., с.н.с. Козловської І.М.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Гризун Л.Е.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Дубініної О.М.

Прийнято до захисту дисертацію Алєксєєвої Ганни Станіславівни за темою «Формування інформаційної культури іноземних студентів інженерно-педагогічних спеціальностей» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Синельник Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Хоменка В.Г.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Олійник Н.Ю.

Прийнято до захисту дисертацію Чеботарьової Ірини Олексіївни за темою «Формування комунікативної компетентності майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Васильєвої М.П.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Лузан Л.О.

Прийнято до захисту дисертацію Радченка Костянтина Анатолійовича за темою «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх військових юристів у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Федоренко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології (Харківський національний університет внутрішніх справ)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Коваленка Д.В.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Шевцова С.О.

Прийнято до захисту дисертацію Благий Ольги Сергіївни за темою «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Лазарєва Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри харчових та хімічних технологій (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Бойчука Ю.Д.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Миронюк Т.М.

Прийнято до захисту дисертацію Рудевіч Наталії Валентинівни за темою «Система професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Богданова І.Т.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лузана П.Г.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Осадчого В.В.

Прийнято до захисту дисертацію Панченко Оксани Іванівни за темою «Формування професійного мислення майбутніх інженерів-механіків у процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Ігнатюк Ольга Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка І. А. Зязюна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Резван О.О.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Герніченка І.І.

Прийнято до захисту дисертацію Масича Віталія Васильовича за темою «Теоретичні і методичні засади формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант – Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лузана П.Г.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Хоменка В.Г.

Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Козловського Ю.М.

Прийнято до захисту дисертацію Армейського Олега Станіславовича за темою «Розвиток правової компетентності вчителів технологій у післядипломній педагогічній освіті» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Федоренко О.І.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Андрощука І.П.

Прийнято до захисту дисертацію Британа Юрія Анатолійовича за темою «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів із країн Середньої Азії у вищих навчальних закладах України» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Міхеєнка О.І.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Мусхаріної Ю.Ю.

Прийнято до захисту дисертацію Бочара Юрія Ігоровича за темою «Методика навчання дисципліни «Редакційно-видавничі системи» майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Науковий керівник – Синельник Ірина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Горбатюка Р.М.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Кабака В.В.

Прийнято до захисту дисертацію Камишнікової Ганни Володимирівни за темою «Формування правової компетентності майбутніх фахівців готельного господарства та туризму в процесі професійної підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Ткачова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Коваленка Д.В.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Зігунова В.М.

Прийнято до захисту дисертацію Ростока Марини Львівни за темою «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Теловатої М.Т.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Тупчій А.Ф.

Прийнято до захисту дисертацію Ібрагімової Карини Отеллівни за темою «Формування готовності до соціальної взаємодії бакалаврів інженерно-технічного профілю при навчанні психолого-педагогічним дисциплінам» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Ігнатюк Ольга Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., доц. Резван О.О.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Приходько А.М.

Прийнято до захисту дисертацію Без’язичного Василя Федоровича за темою «Методика навчання основ енерго- і ресурсозбереження майбутніх інженерів-педагогів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання – технічні дисципліни.

Науковий керівник – Шматков Даніїл Ігорович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики, електротехніки і електроенергетики (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лузана П.Г.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Казак І.О.

Прийнято до захисту дисертацію Наумука Олексія Володимировича за темою «Методика навчання адміністрування комп’ютерних мереж майбутніх інженерів-програмістів засобами віртуалізації» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Науковий керівник – Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Горбатюка Р.М.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Павленка М.П.

Прийнято до захисту дисертацію Арабаджи Тимура Дмитровича за темою «Формування готовності до професійного самовизначення спортсменів після закінчення спортивної кар’єри» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Романовський Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Єрмакова С.С.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Жеваги С.І.

Прийнято до захисту дисертацію Астахової Марії Сергіївни за темою «Розвиток професійної компетентності з безпеки життєдіяльності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини і корекційної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лунячека В.Е.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Пуляк О.В.

Прийнято до захисту дисертацію Слободяника Олександра Васильовича за темою «Педагогічні умови організації виробничого навчання майбутніх столярів-будівельників у вищих професійних училищах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Лузана П.Г.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Сулими Т.С.

Прийнято до захисту дисертацію Міршука Олексія Євгеновича за темою «Професійна підготовка магістрів військово-соціального управління до педагогічної діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Діденка О.В.

Відгук офіційного опонента к.пед.н. Демента М.О.

Прийнято до захисту дисертацію Шепеленко Світлани Миколаївни за темою «Формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів готовності до професійного та кар’єрного самовдосконалення» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Лисенко Світлана Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики професійного навчання (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Ігнатюк О.А.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Пономарьової В.В.

Прийнято до захисту дисертацію Калініченко Тетяни Володимирівни за темою «Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін в процесі фахової підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор (Українська інженерно-педагогічна академія)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Волкової Н.П.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Солодовник Т.О.

Прийнято до захисту дисертацію Без’язичного Бориса Івановича

Прийнято до захисту дисертацію Шаполової  Вікторії Валеріївни за темою «Педагогічні умови формування корпоративної культури майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Романовський Олександр Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Прийнято до захисту дисертацію Ципіної Діани Савеліївни за темою «Формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів в умовах магістерської підготовки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – Колбіна Тетяна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента д.пед.н., проф. Нагаєва В.М.

Відгук офіційного опонента к.пед.н., доц. Чередніченко Г.А.

Прийнято до захисту дисертацію Хоменка Віталія Григоровича за темою “Теоретичні та методичні засади розроблення дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп*ютерного профілю” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністью 13.00.04 – теория та методика професійної освіти.

Науковий консультант – Лазарев Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Українська-інженерно-педагогічна академія).

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук офіційного опонента Бикова В.Ю.

Відгук офіційного опонента Горбатюка Р.М.

Відгук офіційного опонента Осадчого В.В.