Всеукраїнський конкурс. Роботи і рецензії

На цій сторінці ви можете ознайомитись з роботами і рецензіями на всі наукові роботи, що подані на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Професійна освіта» у 2020 році Читати далі

Збірники наукових праць УІПА включені до категорії «Б»!

uepa-magazinsРішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №409 від 17.03.2020) наші збірники “Проблеми інженерно-педагогічної освіти” і “Машинобудування” включені до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б». Вітаємо всіх нас! З подвійною наснагою пишемо статті до збірників.

Для інформації: українські наукові видання атестуються за якістю публікацій. Якщо видання фахове, то це свідчить про певний рівень статей, і такі публікації зараховуються при присудженні наукових ступенів і звань. Нефахові видання – то взагалі несерйозні видання. В свою чергу, фахові видання за результатами атестації можуть бути включені до категорії «А», «Б» чи «В». «А» – то найвища категорія, до якої включаються видання, що прийняті до всесвітньо відомих наукометричних баз даних Scopus чи Web of Science. Видання категорії «Б» відповідають найвищому рівню, проте поки до Scopus чи Web of Science не включені.

N5, 19 грудня 2019 р.

1. Звіти про виконання НДР другої половини дня, термін виконання яких закінчується в 2019 році.
Доповідачі: керівник тем.
Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

2. Про хід виконання плану підготовки наукових статей до друку у наукометричних базах Scopus та WoS у 2018/2019 навчальному році.
Доповідач: директор наукової бібліотеки Карпенко С.В.
Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція: «Сучасні психологічні тенденції підтримки та відновлення психічного здоров’я особистості: теорія та практика»

mental-health-personality

Конференція відбулася 13-14 грудня в УІПА.

Іноземні доповідачі: Sissel Sollied Ph.D., доцент кафедри освіти та педагогіки Норвезького арктичного університету (Норвегія, м. Тромсе); Kurt Schley, Prof ., Child and youth psychotherapist Trainer BT, Supervisor BT Educator in Focusing, conversational skills, Supervision (DFG), Leader of the academy for psychotherapy in Offenburg (OAP), Dr.h.c., (Німеччина, м. Оффенбург).

Доповідачі на секціях: 18, Майстер-класи: 18 (22 спікера), Учасників: 86 (серед них 60 студентів різних ЗВО), Тези доповідей: 53,  Стендові доповіді: 19, Учасники та доповідачі з України: Київ, Харків, Запоріжжя, Рубіжне, Львів, Костянтинівка, Сєверодонецьк.

Завантажити програму конференції

Конференція SCHOLA 2019 відбулася в Українській інженерно-педагогічній академії

schola2019-0П’ятнадцята міжнародна наукова конференція з інженерної педагогіки SCHOLA 2019 пройшла з 3 по 5 грудня в Харкові, Українська інженерно-педагогічна академія.

Ця міжнародна конференція була зосереджена на обміні сучасними тенденціями та результатами досліджень, а також на презентації практичного досвіду в галузі інженерної педагогіки. Слоган конференції SCHOLA 2019 – “Інженерна педагогіка об’єднує”. Читати далі

N4, 29 листопада 2019 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами УІПА.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Інформація про хід виконання держбюджетної прикладної НДР «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи освіти у сфері інтелектуальної власності».
Доповідач: керівник теми Лунячек В.Е.
Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

3. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.
Доповідач: керівник групи з НД Чернишенко О.В.
Робоча група: зав. кафедрою теплоенергетики та енергозберігаючих технологій Канюк Г.І.

Інформаційне повідомлення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта»

Згідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1271 від 04.10.2019 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» Українську інженерно-педагогічну академію призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта» (далі – Конкурс).

Запрошуємо студентів Вашого навчального закладу взяти участь у II-му турі Конкурсу.

Планується робота секцій за такими науковими напрямками:

  1. Теорія та методика формування змісту професійної освіти.
  2. Теоретико-методичні основи розробки та використання методів навчання та виховання.
  3. Теоретико-методичні основи розробки та використання засобів навчання та виховання.
  4. Теоретико-методичні основи розробки та використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній освіті.

Читати далі

Візит Купріянова О.В. в Технічний університет Габрово

У період з 13 по 15 листопада Купріянов О.В. побував в Технічному університеті Габрово, Болгарія. Під час робочого візиту Купріянов О.В. взяв участь у щорічній міжнародній конференції Unitech, в церемонії святкування 55 річниці ТУ Габрово, провів переговори з керівництвом університету та представниками делегацій з інших країн.

Співпраця УІПА з ТУ Габрово має більш ніж 15-ти річну історію. Студенти УІПА неодноразово проходили навчання в цьому престижному болгарському університеті. Викладачі УІПА проходили там стажування і читали лекції.
Читати далі

ІV Науково-практична конференція молодих учених і студентів «Студенти та молодь – для майбутнього країни»

Студенти та молодь – для майбутнього країни: Матеріали ІV Наук.-практ. конф. з міжн. уч. молодих учених і студентів (м. Бахмут, 30 жовтня 2019 р.) / Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) [упоряд. Г. Г. Михальченко ] : у 4-х т. –  Бахмут: ННППІ УІПА, 2019.

Матеріали конференції

Том 1 Гуманітарні науки
Том 2 Економічні науки
Том 3 Політехнічні науки
Том 4 Охорона праці, екологічна безпека та безпека життєдіяльності

N3, 23 жовтня 2019 р.

1. Звіт про виконання дисертаційної роботи докторантом УІПА.
Доповідач: докторант кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Еременко О.А.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Звіт про виконання НДР другої половини дня.
Доповідач: завідувач кафедри охорони праці та екологічної безпеки проф. Бакланов О. М.
Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

3. Про перспективи науково-дослідної роботи студентів на факультетах академії.
Доповідачі: зав кафедрами
Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

4. Різне