N4, 29 листопада 2019 р.

1. Звіти про виконання дисертаційних робіт аспірантами УІПА.
Доповідачі: аспіранти.
Робоча група: зав. асп. Бурбига В.А.

2. Інформація про хід виконання держбюджетної прикладної НДР «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи освіти у сфері інтелектуальної власності».
Доповідач: керівник теми Лунячек В.Е.
Робоча група: керівник групи з НД Чернишенко О.В.

3. Про виконання госпдоговірних НДР на кафедрах академії.
Доповідач: керівник групи з НД Чернишенко О.В.
Робоча група: зав. кафедрою теплоенергетики та енергозберігаючих технологій Канюк Г.І.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *