Збірники наукових праць УІПА включені до категорії «Б»!

uepa-magazinsРішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №409 від 17.03.2020) наші збірники “Проблеми інженерно-педагогічної освіти” і “Машинобудування” включені до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б». Вітаємо всіх нас! З подвійною наснагою пишемо статті до збірників.

Для інформації: українські наукові видання атестуються за якістю публікацій. Якщо видання фахове, то це свідчить про певний рівень статей, і такі публікації зараховуються при присудженні наукових ступенів і звань. Нефахові видання – то взагалі несерйозні видання. В свою чергу, фахові видання за результатами атестації можуть бути включені до категорії «А», «Б» чи «В». «А» – то найвища категорія, до якої включаються видання, що прийняті до всесвітньо відомих наукометричних баз даних Scopus чи Web of Science. Видання категорії «Б» відповідають найвищому рівню, проте поки до Scopus чи Web of Science не включені.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *