Збірник тез доповідей LVI студентської наукової конференції УІПА

Збірник тез доповідей LVI студентської наукової конференції Української інженерно-педагогічної академії ( м. Харків, 01-05 листопада 2021 р.) / Укр. інж.-пед. акад.; за заг. ред. Г.С. Грінченко.: у 3-х т. – Харків, 2021.

Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників та студентів з актуальних проблем розвитку професійної освіти, педагогіки, методики та менеджменту освіти, практичної психології, економіки та менеджменту, краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук, автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, фізики, електротехніки і електроенергетики, іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, машинобудування, транспорту і зварювання, інформаційних комп’ютерних технологій і математики, харчових технологій, легкої промисловості і дизайну.

Матеріали Конференції

ТОМ 1 Секції Педагогіки, методики та менеджменту освіти, Практичної психології, Економіки та менеджменту, Краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук.

ТОМ 2 Секції Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, Фізики, електротехніки і електроенергетики, Іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

ТОМ 3 Секції Машинобудування, транспорту і зварювання, Інформаційних комп’ютерних технологій і математики, Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *