Розподіл місць, отриманих у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта»

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визначити претендентами на нагородження:

Дипломом I ступеня:

Абрамова Єлизавета Олександрівна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; науковий керівник к.пед.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри педагогіки Комишан Анатолій Іванович
Долгополов Сергій Юрійович, Київський національний університет будівництва та архітектури; науковий керівник к.психол.н., доцент, доцент кафедри професійної освіти Калениченко Руслан Арсенович
Байда Ірина Петрівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка , науковий керівник к.пед.н., доцент кафедри комп’ютерних технологій Потапчук Ольга Ігорівна
Скиба Олексій Володимирович, ДВНЗ «Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет; науковий керівник к.пед.н., доцент кафедри професійної освіти Басюк Любов Вікторівна»
Марковська Яна Едуардівна, Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»; науковий керівник д.пед.н., професор, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Лаврентьєва Олена Олександрівна
Новицька Анна Олексіївна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; науковий керівник к.пед.н., доцент, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Єсіна Наталія Олександрівна

Дипломом II ступеня:

Жибер Юлія Дмитрівна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»; науковий керівник к.пед.н., доцент, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Одарченко Вероніка Ігорівна
Медвідь Валерія Миколаївна, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; науковий керівник к.пед.н., старший викладач кафедри професійної освіти та технології с/г виробництва Вовк Богдан Іванович
Годованець Роман Сергійович, Харківський національний університет Повітряних Сил; науковий керівник старший викладач кафедри психології та педагогіки Яндола Кристина Олександрівна
Фуцур Андрій Вікторович, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, науковий керівник д.пед.н., доцент, професор кафедри екологічної безпеки та організації природокористування Солошич Ірина Олександрівна; Олєйнікова Наталя Миколаївна, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; науковий керівник д.пед.н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук Кононец Наталія Василівна
Череп’яна Вікторія Сергіївна, Національний університет біоресурсів і природокористування України; науковий керівник д.пед.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки Сопівник Руслан Васильович
Брусняк Олександра Анатоліївна, Національна металургійна академія; науковий керівник д.пед.н., професор, професор кафедри інженерної педагогіки Лучанінова Ольга Петрівна
Кравець Ольга Антонівна, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; науковий керівник д.пед.н., професор, завідувач кафедри основ виробництва та дизайну Кулик Євген Володимирович

Дипломом III ступеня:

Колісніченко Марія Євгенівна, Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського; науковий керівник к.пед.н., викладач кафедри технологічної та професійної освіти Артемьєва Інна Сергіївна
Медведенко Олександр Миколайович, Бердянський державний педагогічний університет; науковий керівник д.пед.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Хоменко Віталій Григорович
Бурак Іван Іванович, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; науковий керівник д.техн.н., професор, професор кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович
Тахтарова Анастасія Сергіївна, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Бахмут); науковий керівник д.пед.н., доцент, завідувач кафедри освітніх технологій та охорони праці Кулешова Вікторія Володимирівна
Маринов Антон Володимирович, Мелітопольский державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; науковий керівник д.пед.н., професор, професор кафедри інформатики і кібернетики Круглик Владислав Сергійович
Федорець Марина Сергіївна, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; науковий керівник к.пед.н., доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Пригодій Алла Володимирівна
Мирошниченко Ганна Сергіївна, Київський університет імені Бориса Грінченка; науковий керівник д.пед.н., професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Олексюк Ольга Миколаївна
Сибірцева Орина Сергіївна, Українська інженерно-педагогічна академія; науковий керівник к.пед.н., доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Божко Наталія Василівна
Мельник Карина Сергіївна, Криворізький національний університет; науковий керівник к.психол.н., доцент, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти Тарасова Олена Володимирівна;
Товмар Ірина Сергіївна, Вінницький державний педагогічний університет імені Коцюбинського; науковий керівник к.пед.н., доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Холковська Ірина Леонідівна
Різник Юлія Володимирівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; науковий керівник д.пед.н., професор, професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями Ткачук Станіслав Іванович
Ключка Наталія Ігорівна, Хмельницький національний університет; науковий керівник д.пед.н., доцент, професор кафедри технології та професійної освіти і декоративного мистецтва Красильникова Ганна Володимирівна
Кривошей Ольга Олегівна, Національний університет цивільного захисту України; науковий керівник к.психол.н., заступник начальника кафедри психології діяльності в особливих умовах Михлюк Едуард Ігорович
Куліда Аліна Євгеніївна, Херсонський державний університет; науковий керівник к.пед.н., доцент, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є Петухова Бутенко Наталія Іванівна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *