Розподіл місць, отриманих у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта»

professional-education-contest-perticipantsНа підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визначити претендентами на нагородження:

Дипломом I ступеня:

Берсеньова Анжеліка Юріївна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, керівник Шеплякова Ірина Олександрівна к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки

Головіна Діана Анатоліївна, Українська інженерно-педагогічна академія, керівник Штефан Людмила Володимирівна  д.пед.н., професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти

Зарванська Ольга Євгенівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, керівник Потапчук Ольга Ігорівна к.пед.н., доцент кафедри комп’ютерних технологій

Гришуніна Марина Володимирівна, Київський національний університет будівництва і архітектури, керівник Щербина Олександр Андрійович к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій

Дипломом ІІ ступеня:

Нечипоренко Тетяна Романівна, Кременчуцький  національний університет імені Михайла Остроградського, керівник Солошич Ірина Олександрівна к.пед.н., доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування

Шпильова Лілія Анатоліївна, Київський університет імені Бориса Грінченка, керівник Олексюк Ольга Миколаївна д.пед.н., професор, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти

Майфельд Дмитро Сергійович, Криворізький державний педагогічний університет, керівник Лаврентьєва Олена Олександрівна д.пед.н., доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання

Колєснік Ольга Олександрівна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», керівник Бабакіна Оксана Олексіївна  к.пед.н., доцент, декан психолого-педагогічного факультету

Гулян Маргарита Ігорівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, керівник Сопівник Руслан Васильович д.пед.н., завідувач кафедри педагогіки,

Якименко Віктор Миколайович, Бердянський державний педагогічний університет, керівник Павленко Лілія Василівна к.пед.н., доцент  кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики

Дипломом ІІІ ступеня:

Шеховцова Надія Андріївна, Національний університет цивільного захисту України, керівник Швалб Антон Юрійович к.псих.н., викладач кафедри ПДОУ

Тимошенко Роман Вікторович, Глухівський національний педагогічний університет, керівник Вовк Богдан Іванович  к.пед.н., старший викладач кафедри професійної освіти та технології с/г виробництва

Наконечна Анастасія Анатоліївна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, керівник Кравченко Тамара Василівна к.пед.н., доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Чеперната Марія Іванівна, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, керівник Холковська Ірина Леонідівна к.пед.н., доцент кафедри педагогіки і професійної освіти

Іванова Вікторія Олегівна, Херсонський державний університет, керівник Бутенко Наталія Іванівна к.пед.н., доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені Є.Петухова

Пахомов Андрій Валерійович, Дрогобицький державний педагогічний  університет імені Івана Франка, керівник Погуда Мирослав Вікторович к.пед.н., доцент кафедри технології та професійної освіти

Копилок Олексій Олександрович, Національний університет «Чернігівський колегіум»  імені Т.Г. Шевченко, керівник Пригодій Алла Володимирівна к.пед.н., доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності

Свищ Микола Васильович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, керівник Крамар Валерій Максимович д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри професійної та технологічної освіти і загальної фізики

Корніясова Вероніка Олександрівна, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут  (м.Бахмут), керівник Бобрикова Юлія Сергіївна к.пед.н., доцент кафедри інженерної педагогіки та психології

Маринов Антон Володимирович, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, керівник Круглик Владислав Сергійович д.пед.н., доцент кафедри інформатики і кібернетики

Тиршу Вікторія Анатоліївна, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», керівник Осипова Тетяна Юріївна д.пед.н., професор кафедри педагогіки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *