Список учасників, запрошених для участі у підсумковій науково-практичній конференції 2021 р.

  Список учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Професійна освіта», запрошених для захисту на науково-практичній конференції (2021 р.)

П.І.Б. Шифр Навчальний заклад, де виконано роботу
Череп’яна Вікторія Сергіївна soft-skills Національний університет біоресурсів і природокористування України
Мирошниченко Ганна Сергіївна Технологія тайм-менеджменту Київський університет імені Бориса Грінченка
Товмар Ірина Сергіївна Соціокультурна компетентність Вінницький державний педагогічний університет імені Коцюбинського
Брусняк Олександра Анатоліївна soft-skills Національна металургійна академія
Годованець Роман Сергійович ДІДЖИТАЛ Харківський національний університет Повітряних Сил
Жибер Юлія Дмитрівна Майбутній педагог – хто він? Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Сибірцева Орина Сергіївна Технологія Українська інженерно-педагогічна академія
Тахтарова Анастасія Сергіївна Хмарні технології Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м. Бахмут)
Кривошей Ольга Олегівна Професійна мотивація Національний університет цивільного захисту України
Долгополов Сергій Юрійович PrEd-20 Київський національний університет будівництва та архітектури
Кравець Ольга Антонівна Випереджаюче навчання Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.  Короленка
Медвідь Валерія Миколаївна ЕНМК Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Різник Юлія Володимирівна Професіоналізм Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Фуцур Андрій Вікторович, Олєйнікова Наталя Миколаївна Мобільне навчання Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключка Наталія Ігорівна Модульно-компетентнісний підхід Хмельницький національний університет
Мельник Карина Сергіївна Пізнавальна самостійність Криворізький національний універсистет
Абрамова Єлизавета Олександрівна Самостійна робота Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Скиба Олексій Володимирович Взаємодія ДВНЗ “Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет»
Новицька Анна Олексіївна Соціальні мережі Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Марковська Яна Едуардівна Здоров’я нації – пріоритет держави Університет імені Альфреда Нобеля
Медведенко Олександр  Миколайович Світлодіодна матриця Бердянський державний педагогічний університет
Байда Ірина Петрівна Графічна реконструкція Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка
Бурак Іван Іванович SUPERIORITY Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Маринов Антон Володимирович Адаптив Мелітопольский державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Куліда Аліна Євгеніївна Інклюзивне навчання Херсонський державний університет
Федорець Марина Сергіївна Інноваційні технології НУЧК імені Т.Г. Шевченка
Колісніченко  Марія Євгенівна TOVA Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний універсистет імені К.Д. Ушинського (м. Одеса)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *