Create Creative Entrepreneurs Day та тренінг LEGO Business Play: Building Bridges for Communication and Teamwork

В День дипломатичного працівника за підтримки Харківського Дипломатичного Клубу відбувся черговий Create Creative Entrepreneurs Day проєкту Create Creative Entrepreneurs програми Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від British Council.

В гостинних стінах дипломатичного клубу відбувся тренінг «LEGO Business Play: Building Bridges for Communication and Teamwork» для студентів Української інженерно-педагогічної академії та ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Метою тренінгу було:

– підвищення ефективності ділової комунікації;

– відпрацювання технік зниження емоційної напруги;

– уміння підкреслити спільність з партнером і його значущість;

– оволодіння навичками, прийомами поведінки, які необхідні для ефективного спілкування;

– уміння слухати й чути опонента, ставити й досягати мети комунікації.

Ця гра-тренінг моделювала хаотичне середовище, в якому учасники спілкувалися один з одним та вчилися співпрацювати, щоб завершити побудову спільної моделі.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *