Наказ № 328 від 30 серпня 2021 року, про видачу дипломів доктора філософії на підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1

На підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1 ухвалено видати дипломи доктора філософії:

  • Фоменко Ларисі Миколаївні, спеціальність 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, серія та номер ДР № 001724;
  • Харківській Арині Ігорівні, спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, серія та номер ДР  № 001725

Наказ № 328 від 30 серпня 2021 року, про видачу дипломів доктора філософії на підставі рішення Вченої Ради академії від 25 серпня 2021 року, протокол № 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *