Збірник тез доповідей LVII студентської наукової конференції УІПА

Збірник тез доповідей LVII студентської наукової конференції Української інженерно-педагогічної академії ( м. Харків, 07-11 листопада 2022 р.)/ Укр. інж.-пед. акад.; за заг. ред. Г.С. Грінченко.: у 3-х т. – Харків, 2022 р.

Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників та студентів з актуальних проблем розвитку професійної освіти, автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, фізики, електротехніки і електроенергетики, іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, машинобудування, транспорту і зварювання, інформаційних комп`ютерних технологій і математики, харчових технологій, легкої промисловості і дизайну, ресторанного, готельного та туристичного бізнесу, педагогіки, методики та менеджменту освіти, практичної психології, економіки та менеджменту, фізичного виховання, краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук, маркетингу та торговельного підприємництва.

Матеріали Конференції

ТОМ 1 Секції Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, Фізики, електротехніки і електроенергетики, Іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

ТОМ 2 Секції Машинобудування, транспорту і зварювання, Інформаційних комп`ютерних технологій і математики, Харчових технологій, легкої промисловості і дизайну, Ресторанного, готельного та туристичного бізнесу.

ТОМ 3 Секції Педагогіки, методики та менеджменту освіти, Практичної психології, Економіки та менеджменту, Фізичного виховання, Краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук, Маркетингу та торговельного підприємництва.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *